X
تبلیغات
فروشگاه فایل
صفحه اول تماس با ما RSS
فروشگاه فایل
فایل ارزان

سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92

 

 

 

 • سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92
  سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اعضای مصنوعی 9192 تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه
  دسته: علوم پزشکی
  بازدید: 7 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 455 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 22

  قیمت فایل: 2,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ارتز
  می باشد. Kay Splint III سوال 1  کدام یک از موارد زیر بیانگر خصوصیات پلاستیک
  Low temperature with minimal stretching ) الف
  Low temperature with maximal stretching ) ب
  High temperature with minimal stretching ) ج
  High temperature with maximal stretching ) د
  می باشد؟ Stulberg هدف، دستیابی به چه سطحی از Legg-Calve-Perthes سوال 2  در درمان ارتزی
  V یا IV ) د IV یا III ) ج III یا II ) ب II یا I ) الف
  Pavlik harness disease منظور از Developmental dysplasia of hip سوال 3   در تدبیر ارتزی کودکی با
  چیست؟
  ناشی از پوشیدن نامناسب پاولیک هارنس Skin irritation ) الف
  حین استفاده از پاولیک هارنس Posterior dislocation ب( حفظ
  ج( نکروز سر فمور به دلیل استفاده از پاولیک هارنس
  د( وابسته شدن کودک به دلیل استفاده طولانی مدت از پاولیک هارنس
  می گردد. Yield strength و Ductility سوال 4  عملیات حرارتی به روی استیل به ترتیب سبب چه تغییراتی در
  الف( افزایش  افزایش ب( کاهش  کاهش ج( کاهش  افزایش د( افزایش-کاهش
  Ambulatory motor index و نمر Mid to Low در سطح Thoracic spinal cord injury سوال 5  در فردی با
  کمتر از 06 % کدام مورد ارجح است؟ (AMI)
  Bilateral high top shoe ) الف
  Bilateral AFO ) ب
  Bilateral KAFO ) ج
  Bilateral HKAFO ) د
  در کدام شکستگی در ناحیه لومبار تجویز می گردد؟ Sagittal-coronal control LSO سوال 0
  Stable non compression ) الف
  Unstable non compression ) ب
  Stable compression ) ج
  Unstable compression ) د

  قیمت فایل: 2,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92

 

 

 

 • سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92
  سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اقتصاد سلامت 9192 تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه
  دسته: علوم پزشکی
  بازدید: 8 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 638 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 21

  قیمت فایل: 2,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92
  تعداد سئوالات 150
  زمان 150 دقیقه

  اقتصاد بهداشت و درمان
  سوال 1  عدالت براساس کدامیک از محورهای زیر بیشتر مورد قبول اقتصاددانان است؟
  الف( برابری مصرف
  ب( بهره مندی براساس نیاز
  ج( بهداشت و سلامت برابر
  د( قابلیت مفید بودن
  سوال 2  در توسعه انسانی چه نوع نابرابری بیشتر مورد توجه است؟
  الف( اقتصادی ب( جنسیتی ج( سیاسی د( رفاهی
  سوال 3  کدامیک از عناصر، مرتبط با تئوری بهینگی بازار نیست؟
  الف( رقابت کامل
  ب( مصرف برابر
  ج( توزیع عادلانه منابع
  د( مصرف کنندگان به مثابه بیشینه سازان منطقی

  قیمت فایل: 2,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

سامان سم سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶ نظر(0)

ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب

 

 

 

 • ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب
  شامل موارد درسی زیر می باشد که هر ماده درستی به همرا سئوال و پاسخ آن می باشد ادبیات داستانی انشاء 1 شعر عربی در دوره عباسی مباحث زبانشناسی عربی مباحث علوم بلاغی نثرعربی در دوره عباسی نقدادبی و مکاتب نقدی
  دسته: علوم انسانی
  بازدید: 6 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 3019 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 45

  قیمت فایل: 4,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب

  که شامل موارد درسی زیر می باشد که هر ماده درستی به همرا سئوال و پاسخ آن می باشد
  ادبیات داستانی
  انشاء 1
  شعر عربی در دوره عباسی
  مباحث زبانشناسی عربی
  مباحث علوم بلاغی
  نثرعربی در دوره عباسی
  نقدادبی و مکاتب نقدی

  قیمت فایل: 4,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته علوم قرآن و حدیث

 

 

 

 • ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته علوم قرآن و حدیث
  ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 9091 رشته علوم قرآن و حدیث که شامل موارد درسی زیر می باشد تاریخ قران 1 تفسیر ترتیبی قرآن كریم 1 تفسیر موضوعی 2 درایه الحدیث روش تحقیق در علوم اسلامی شناخت نهج البلاغه 1 علوم بلاغت علوم قرآنی 1 علوم قرانی 2 قرائت و درك متون عربی مبانی فهم و نقد الحدیث مكاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 نحو كاربردی 4
  دسته: علوم انسانی
  بازدید: 4 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 1015 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 61

  قیمت فایل: 4,500 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته علوم قرآن و حدیث

  که شامل موارد درسی زیر می باشد
  تاریخ قران 1
  تفسیر ترتیبی قرآن كریم 1
  تفسیر موضوعی 2
  درایه الحدیث
  روش تحقیق در علوم اسلامی
  شناخت نهج البلاغه 1
  علوم بلاغت
  علوم قرآنی 1
  علوم قرانی 2
  قرائت و درك متون عربی
  مبانی فهم و نقد الحدیث
  مكاتب و روشهای تفسیر قرآن 1
  نحو كاربردی 4

  قیمت فایل: 4,500 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

سامان سم سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶ نظر(0)

ماهیت حقوقی حق تألیف

 

 

 

 • ماهیت حقوقی حق تألیف
  از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدید آورنده و اطلاق می‌گردد» لذا ملاحظه می‌شود كه در قانون ایران كسی فرضاً كتابی را تألیف كند یا شعر و ترانه‌ای تصنیف نماید یا اثر هنری به وجود آورد
  دسته: فقه و حقوق اسلامی
  بازدید: 5 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 155 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 40

  قیمت فایل: 8,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ماهیت حقوقی حق تألیف مناسب برای درس کار تحقیقی 2

  مناسب برای درس کار تحقیقی رشته حقوق که در 40 صفحه نوشته شده است...

  مقدمه: در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران مصوب 1348 تعریفی دربارة مؤلف یافت نمی‌شود ولی مفهوم عام‌تری از مؤلف در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان ذكر گردیده است، ماده1 مقرر می‌دارد : «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدید آورنده و ... اطلاق می‌گردد.» لذا ملاحظه می‌شود كه در قانون ایران كسی فرضاً كتابی را تألیف كند یا شعر و ترانه‌ای تصنیف نماید یا اثر هنری به وجود آورد عنوان «پدید آورنده‌» به خود می‌گیرد. كلمه «مؤلف» اسم فاعل از مصدر تألیف باب تفعیل است و به كسی اطلاق می‌شود كه مطالبی برای تدوین كتاب و جزوه یا رساله‌ای فراهم یا جمع‌آوری كرده و سپس آنها را تنظیم كند و مصنف به كسی گفته می‌شود كه یك اثر علمی یا ادبی را از راه مطالعه و فكر خود پدید می‌آورد و این اثر صرفاً حاصل تفكر و اندیشه وی می‌باشد و باید دو خصیصه اصالت و نوآوری همراه با اثر باشد به عبارت دیگر مصنف كسی را گویند كه تمام یا بیشتر مطالب محتوای كتاب، اندیشه خود او و به ابتكار اوست و تفاوت آن با مؤلف اینستكه مؤلف تمام یا بیشتر مطالب را از دیگران گرد می‌آورد.

  قیمت فایل: 8,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي

 

 

 

 • ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي
  ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 9091 رشته الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد اصول فقه 4 روش تحقیق در علوم اسلامی علوم بلاغت فقه 4 فقه 5 قرائت و درك متون عربی نحو كاربردی 4
  دسته: فقه و حقوق اسلامی
  بازدید: 4 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 473 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 35

  قیمت فایل: 3,500 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
  که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
  اصول فقه 4
  روش تحقیق در علوم اسلامی
  علوم بلاغت
  فقه 4
  فقه 5
  قرائت و درك متون عربی
  نحو كاربردی 4

  قیمت فایل: 3,500 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی

 

 

 

 • پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی
  شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی پاورپوینت آماده برای کارشناسی ارشد برق رشته مهندسی برق
  دسته: برق
  بازدید: 17 بار
  فرمت فایل: pptx
  حجم فایل: 465 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 14

  قیمت فایل: 9,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  پاورپوینت آماده برای کارشناسی ارشد برق

  تعداد صفحات : 14

  رشته مهندسی برق

  عنوان پاور پوینت : شبیه سازی پایدارکننده سیستم قدرت منطق فازی

  قیمت فایل: 9,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

 

 

 

 • ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان
  سیستم مراقبت سلامتی هلند با چالش های بزرگی در رابطه با تقاضا در مراقبت از سالمندان و مهارت های مورد نیاز پرستاران و پزشکان برای مواجه با این تقاضا روبرو میباشد . در حال حاضر، تمرکز اصلی مراقبت های بهداشتی در هلند بر بیماری و درمان است . با این حال، سالمندان ( افراد ناتوان و ضعیف )
  دسته: پزشکی
  بازدید: 5 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 180 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 11

  قیمت فایل: 7,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان + متن اصلی

   یک مطالعه مقدماتی

  مترجم: نهال چوبندی

  چکیده
  پیش زمینه  :
  سیستم مراقبت سلامتی هلند با چالش های بزرگی در رابطه با تقاضا در مراقبت از سالمندان و مهارت های مورد نیاز پرستاران و پزشکان برای مواجه با این تقاضا روبرو میباشد  . در حال حاضر، تمرکز اصلی مراقبت های بهداشتی در هلند بر بیماری و درمان است . با این حال، سالمندان ( افراد ناتوان و ضعیف )   نیاز به مواقبت وحمایتی دارند تا وظایف روزانه و رفاهشان  را  در نظر گیرد  . بنابراین، متخصصین مراقبت های بهداشتی ، به ویژه کسانی که در مراقبت های اولیه نظیر: پزشکان و پرستاران عمومی تخصص دارند  ، با یک تغییر الگو در اهمیت   درمان بیماری به ترویج سلامت ( پیری سالم ) به چالش کشیده میشوند  . برای تشخیص این تغییر در رفتار حرفه ای نیاز به تحصیلات تخصصی میباشد.  شواهد نشان می دهد که تحصیلات حرفه ای  ( IPE ) می تواند نقش مهمی را در ارتقای صلاحیت های حرفه ای به منظور ارائه مراقبت های سالمندان ایفا کند که به طور موثری ، یکپارچه و هماهنگ میباشد . با این حال ، IPE به ندرت در مراقبت های اولیه هلند مورد استفاده قرار میگرد   . بنابراین، هدف   این مطالعه مقدماتی ، توسعه یک برنامه IPE برای پزشکان عمومی و پرستاران قراردادی و ارزیابی   احتمال یک برنامه IPE برای حرفه ای ها با زمینه های مختلف آموزشی و تاثیر آن بر تقسیم وظایف و مسئولیت های حرفه ای است .

  قیمت فایل: 7,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

ترجمه مقاله پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا

 

 

 

 • ترجمه مقاله پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا
  دو سیستم عضلانی و قلبی و عروقی اشاره خواهد کرد و کیفیت زندگی را برای افراد مسن بهبود می بخشد. کاربرد تمرینات ورزشی برونگرا یک مدل نامتعارف جذاب برای افراد مسن است
  دسته: پزشکی
  بازدید: 4 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 711 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 16

  قیمت فایل: 7,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ترجمه مقاله پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا + نسخه انگلیسی

  مترجم:نهال چوبندی

  چکیده

  افزایش سن یک فرآیند چند عاملی است که در نهایت باعث کاهش در عملکرد فیزیولوژیکی ما و کاهش بهداشت ، کیفیت زندگی و استقلال افراد مسن می شود.ورزش مشارکتی به عنوان راهی برای کاهش اثرات پیری از طریق حفظ  پارامترهای فیزیولوژیکی شناخته می شود. ورزش برونگرا مدلی است که می تواند توسط افراد مسن ، با توجه به توانایی عضله در ترکیب تولید نیروی بالای عضلات با هزینه کم انرژی بکارگرفته شود.با این حال ممکن است خطر آسیب عضلانی قبل از این که عضلات قادر به انطباق باشند وجود داشته باشد .بخش اول این مطالعه ، روند پیری و چگونگی کاهش ظرفیت هوازی ، قدرت عضلانی و تحرک عملکردی را توصیف می کند.بخش دوم ، ورزش برونگرا و آسیب عضلات ، و اثرات مکرر را برجسته می سازد. بخش نهایی به بررسی مداخلات ورزش برونگرا می پردازد که توسط افراد مسن با تمرکز بر تغییرات در تحرک عملکردی تکمیل می شود.در نتیجه، ورزش استقامتی برونگرا یک روش پتانسیلی است که می تواند در افراد مسن برای بهبود قدرت عضلانی ، ظرفیت هوازی و توانایی عملکردی کاربردی بکار گیرد. با این حال ، تحقیقات بیشتر برای ارزیابی اثرات بر ظرفیت هوازی و نسخه مناسب برای ورزش استقامتی برونگرا مورد نیاز است.

  قیمت فایل: 7,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

 

 

 

 • نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
  در سال های اخیر، بانکداری اسلامی اندونزی نام "سریعترین صنعت در حال رشد" را به خود اختصاص داده است . مجموع دارایی های بانک های اسلامی قادر بوده که رشد متوسط 36.2٪ درصدی را بطور سالانه در 5 سال گذشته دارا باشد که ، رشدی بالاتر از صنعت مالی اسلامی جهانی است که در محدوده 15-20٪ است .
  دسته: مدیریت
  بازدید: 5 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 378 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 11

  قیمت فایل: 7,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری + نسخه انگلیسی

  مترجم: نهال چوبندی

  چکیده

  هدف این مطالعه در  تعیین عواملی است  که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند . جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام میشود . در مجموع ، 220 پرسشنامه توزیع شد و 198 پرسشنامه برگردادنده  شد (نسبت  بازگشت 90٪). تجزیه و تحلیل ها با استفاده از روش سلسله مراتب رگرسیون انجام شد. نتایج استنباطی تجزیه و تحلیل نشان داد که نگرش اثر  قابل توجهی دارد  . نفوذ اجتماعی در مراحل اولیه بررسی بسیار مهم است، اما در مرحله بعد همانند  قیمت گذاری و دانش از بین میرود . هر دو متغیرها به عنوان اعتدال در نظر گرفته میشوند که نمی توانند رابطه بین نگرش ها و تأثیرات اجتماعی را با هدف کاربرد  بانک های اسلامی بیان کنند . متغیر دانش یک متغیر قابل توجهی در تحت تاثیر قرار دادن استفاده از بانک های اسلامی، به  منظور جایگزین نفوذ اجتماعی به عنوان متغیر مستقل میباشد.

  قیمت فایل: 7,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود